جلسه شورای فرهنگ عمومی

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با حضور امام جمعه خمینی شهر و سایر اعضاء در فرمانداری تشکیل گردید که پس از بررسی مصوبات جلسه قبل پیرامون آسیب های شبکه های مجازی،سبک زندگی و حقوق شهروندی تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.

در این جلسه امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با گرامیداشت نهم دیماه طی سخنانی این حادثه را انقلاب سوم و نشان از بصیرت و زمان شناسی مردم و پیوند آنان با نظام اسلامی و ولایت فقیه دانست که سبب کور شدن چشم فتنه و یأس دشمنان گردید.

 

 

ادامه مطلب