از فردا چه خبر

از فردا چه خبر؟

 

 

 

 


 


 

ايمان به آخرت؛از مهمترين آموزه هاي دين اسلام است که در اصلاح زندگي فردي و اجتماعي مومنان تاثيرات عميقي بر جاي مينهد.اصل معاد در فرهنگ اسلامي،يک باور ذهني بي ارتباط با متن زندگي نيست؛بلکه اين اصل،ثمرات فراواني در شيوه گفتار و کردار انسان و نوع نگاه او به روابط خود با جهان هستی داد.

کتاب از فردا چه خبر؟در عين اختصار،تصوير جامعي از مراحل قيامت و مسايل آن روز بزرگ ارائه کرده است.نام کتاب که برگرفته از يک تعبيير قرآني است،گوياي نزديک بودن روز قيامت و زود گذر بودن زندگي دنيا است.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.