امام جمعه خمینی شهر:قوانین حمایت از حقوق کارگران نیازمند اصلاح است

امام جمعه خمینیشهر:قوانینحمایتازحقوقکارگراننیازمنداصلاحاست

 

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.