ازدواج موفق

ازدواج موفق

 


 

 

ازدواج يکي از مهمترين مراحل زندگي ست.هرچه متوليان فرهنگي به آموزش هاي مرتبط به اين موضوع اهتمام کنند،جوانان عزيز کشورمان از زندگي شرين تري برخوردار خواهند بود

بسياري از آسيبهاي اخلاقي و اجتماعي امروز جامعه ما،با آموختن درسهاي زندگي ساز اهلبيت (ع)درموضوع ازدواج،برطرف خواهد ش.کتاب ازدواج موفق اثري است موفق که با همين اهداف نوشته شده است.خواندن اين کتاب براي جواناني که در آستانه ازدواج هستندبسيار مفيد است.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.